Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Koncert Wdzięczności 2008

Treść

KONCERT WDZIĘCZNOŚCI
2008 r.

II KONCERT WDZIĘCZNOŚCI

    W niedzielę 28 września 2008 r. hala sportowa starosądeckiego Gimnazjum wypełniła się nieomalże do ostatniego miejsca wspaniałą publicznością.
”Drodzy Państwo, mieć w życiu choć jednego przyjaciela to wielkie szczęście ale mieć ich tylu, ilu posiada nasze Stowarzyszenie „Gniazdo”, to naprawdę do tego potrzebna jest ręka Boga”; „Witajcie wszyscy przyjaciele „Gniazda”. Zaszczytem dla nas jest mieć tak wielu przyjaciół wśród ludzi pracujących na różnych stanowiskach. Właściwie artyści zagrają dziś sami dla siebie, gdyż ideą koncertu jest wdzięczność. A oni nam ją okazują. Członkowie orkiestry i inni artyści zgodzili się wystąpić charytatywnie. Sam ten fakt skłania nas do wyrażenia wdzięczności za ten wspaniały gest. Słowa wdzięczności kierujemy do tych państwa, którzy wspierają nas finansowo. Bez was większość naszych inicjatyw nie byłaby możliwa do zrealizowania. Szczególnie dziękujemy tym, którzy tak na co dzień, bez rozgłosu, oklasków i blasku jupiterów poświęcają nam swój czas, umiejętności, doświadczenie, służą dobrym słowem i radą, a nawet uśmiechem, który jest dla nas potwierdzeniem słuszności i celowości naszych działań. Proszę państwa, jeden procent podatku nie stanowi w pojedynczych przypadkach dużej kwoty, ale połączony z rzeszą tych wszystkich, którzy przekazali go na rzecz naszej organizacji, tworzy imponującą sumę. Za to Państwu w naszym imieniu i w imieniu naszych podopiecznych szczerze i gorąco dziękujemy” – powiedzieli witając zebranych gości prowadzący koncert: Anna Górz i Wojciech Lasek.
Trwający ponad trzy godziny koncert rozpoczął występ Międzyszkolnej Starosądeckiej Orkiestry Dętej pod dyr. Stanisława Dąbrowskiego, następnie oglądaliśmy Dziecięcą Grupę Uwielbienia „Ichtis” prowadzaną przez p.Chojnackich, zespół dziecięcy „Barcicoki” działający przy Szkole Podstawowej im.Franciszka Świebockiego w Barcicach, Kabaret Nasz Nieco Dzienny” z Dziennego Ośrodka Wsparcia w Gorlicach, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach, kapela góralska „Ciupaga” z Łącka oraz „Dolina Dunajca” – wszyscy niezależnie od wieku i stażu artystycznego oklaskiwani gromkimi brawami.
    Dziękując wszystkim p.prezes Stowarzyszenia „Gniazdo” ze wzruszeniem w głosie powiedziała m.in.: „Kiedy prawie rok temu w podobnych jak dziś okolicznościach apelowałam o pomoc i życzliwość, i przekazanie nam 1% podatku  zapewniałam, że każdą podarowaną złotówkę zwielokrotnimy naszą pracą i aktywnością, i spożytkujemy dla dobra niepełnosprawnych oraz szeroko pojętej integracji. Bardzo się staraliśmy.
    Pod koniec ubiegłego roku wygraliśmy konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W oddanym nam przez Urząd Gminy w użyczenie, wyremontowanym budynku po przedszkolu w Cyganowicach zorganizowaliśmy i prowadzimy ośrodek dziennego pobytu dla 35. uczestników stałych, i kilku klubowiczów uczestniczących doraźnie w zajęciach.
    Osoby te mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Uczestniczą w zajęciach związanych z samoobsługą (przygotowanie posiłków, higiena osobista, utrzymanie porządku), rozwijają swoje talenty w pracowniach rękodzieła artystycznego i podczas zajęć muzycznych, redagują swoje czasopismo w pracowni komputerowej Mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną, rehabilitację ruchową, transport, i ciepły posiłek. Mają szeroki kontakt ze społeczeństwem, przyjmując gości oraz uczestnicząc w różnych imprezach i zajęciach poza ośrodkiem, organizowanych przez Stowarzyszenie i kierownictwo domu oraz inne placówki, szkoły czy zaprzyjaźnione instytucje (takich, jak: zawody sportowe, przeglądy artystyczne czy spotkania integracyjne).
W ośrodku panuje miła, przyjazna atmosfera stworzona przez wspaniałą młodą kadrę, a uczestnicy maja poczucie bezpieczeństwa jak w prawdziwym gnieździe i chętnie tam przebywają.
Dzięki pomocy wielu osób i zaprzyjaźnionych firm udało się w dużym stopniu zagospodarować otoczenie budynku tak, że cały obiekt stanowi dobrą wizytówkę miasta i dzielnicy Cyganowice.
Oprócz ŚDS prowadzimy systematyczne zajęcia sportowe, ze szczególnym  naciskiem na grę boccię a w maju korzystając z dofinansowania PERON zorganizowaliśmy II powiatowy turniej tej dyscypliny sportowej, w którym wzięły udział  prawie wszystkie ośrodki dla niepełnosprawnych z powiatu i nie tylko. Było ponad 100 samych zawodników.
    Organizujemy spotkania modlitewne i towarzyskie w różnych parafiach dekanatu, w starosądeckim Klasztorze lub w ośrodku w Cyganowicach. W lipcu odbył się II Rajd na Przehybę „Śladami św. Kingi”. Wzięło w nim udział  ponad 120 osób niepełnosprawnych i ich rodzin. We Mszy św. odprawionej w kaplicy obok schroniska, w słynnej „Jaśkówce”, wzięło udział bardzo wielu turystów. To było piękne i wzruszające  przeżycie.
    Byliśmy współorganizatorami trzech festynów integracyjnych na terenie miasta. Organizowaliśmy spotkania związane z rokiem liturgicznym, ludowymi zwyczajami, były spotkania świąteczne i noworoczne, Światowy Dzień Chorego, Walentynki, Dzień Kobiet, obrzędy wielkanocne, Dzień Matki i opiekuna, Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie ze św.Mikołajem. Uczestniczymy w pożytecznych akcjach, takich jak np. sprzątanie świata, imprezie promocyjnej o nazwie „Biesiada karpacka”
    Na co dzień staramy się pomagać w załatwianiu różnych formalności potrzebnych do korzystania z dofinansowań PERON czy NFZ.
W miarę możliwości, w sytuacjach koniecznych, takich jak zagraniczne operacje czy zakup drogiego sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego, udzielamy potrzebującym materialnego wsparcia.
Do realizacji tych wszystkich przedsięwzięć potrzeba wiele środków i pracy wielu ludzi. I Bogu dzięki są tacy ludzie, którym nie jest wszystko jedno. Pragnę im wszystkim podziękować.
Dziękuję zarządowi stowarzyszenia, personelowi ŚDS, członkom, sympatykom i wolontariuszom za pełną zapału i radości pracę organizacyjną. Dziękuję administracji państwowej  za finansowanie ŚDS. Burmistrzowi i władzom samorządowym miasta i gminy, OPS, MGOK, szkołom, parafiom, zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom i fundacjom, policjantom i strażakom, instytucjom ze szczebla powiatowego zajmującym się sprawami niepełnosprawnych i chorych.
Dziękuję firmom i osobom prywatnym za wykonane nieodpłatnie usługi, darowizny pieniężne i rzeczowe np. drzewa i krzewy, książki, środki spożywcze, gadżety na fanty i nagrody, potrawy na kiermasze, słodycze itp.
Wszystkim im staramy się na bieżąco wyrazić naszą wdzięczność, dlatego dziś, z obawy żeby kogoś nie pominąć, dziękuję ogólnie.
W sposób szczególny pragnę podziękować tym wszystkim – a było ich wielu – którzy podarowali nam 1% podatku. Pieniądze z tego tytułu zgromadzone wykorzystamy na zakup samochodu. Mam nadzieję, że uda się to w przyszłym roku, bo w tym mimo złożenia poprawnego wniosku i poparcia ważnych osób nie wyszło.
Jeśli chodzi o zamierzenia na przyszłość to będziemy  kontynuować nasze dotychczasowe działania – doskonalić je i poszerzać, a dzięki dofinansowaniu z ES, które zdobyliśmy dzięki fachowej pomocy naszego kolegi Jacka Lelka, rozpoczynamy wraz ze starosądeckim Prywatnym Gimnazjum i Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną pracę nad zorganizowaniem integracyjnego teatru muzycznego. Mam nadzieję że w przyszłorocznym  koncercie wdzięczności głównym punktem programu będzie występ tego właśnie teatru.
Czynimy kroki zmierzające do stworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, bo nic tak człowieka nie dowartościowuje jak własne, przez siebie zarobione, pieniądze.
    Będziemy się starali organizować pomoc dla tych, którzy jej potrzebują najbardziej. Stąd dzisiejsza zbiórka na operację Bartka i mój gorący apel o ofiarność, bo nie wiadomo, komu z nas przyjdzie szukać takiej pomocy; a jak pisze natchniony autor „Panu samemu pożycza, kto dla biednych życzliwy.”

    Był jeszcze apel o dalsze wspieranie działalności Stowarzyszenia, o współpracę z nim także poprzez udział w imprezach, kupowanie prac naszych podopiecznych, losów na loteriach, oklaskiwanie występów naszych artystów, odwiedzanie strony internetowej www.gniazdo.sacz.pl i o życzliwy kontakt z osobami niepełnosprawnymi, a także prośba o pamięć przy wypełnianiu przyszłorocznych zeznań podatkowych i zachęcanie innych do przekazania 1% podatku.
    „Zachęcam gorąco zwłaszcza tych, którzy mają wolny czas, może czują się samotni, o włączenie się do naszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zapewniam, że można w ten sposób znaleźć sensowne zajęcie, poznać wielu wspaniałych ludzi, a może zdobyć nowych przyjaciół.
Z kontaktów między podopiecznym a opiekunem korzyść jest obopólna. Nie wiadomo, kto komu więcej daje, jak nie wiadomo również, gdzie jest granica między zdrowiem a niepełnosprawnością” – zakończyła swoją wypowiedź p.Prezes.

    Nic dodać , nic ująć. Nie byłoby tego wspaniałego koncertu, na który specjalnie przybyli goście – przyjaciele, nie tylko z naszego miasta, ale także z Muszyny i Nowego Sącza. Nasi wspaniali konferansjerzy, bez których trudno już wyobrazić sobie „Gniazdowe” imprezy, wprowadziwszy niepowtarzalną, ciepłą, rodzinną atmosferę dziękowali wielu osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.
Nie byłoby tego wielkiego dzieła, jakim jest działalność Stowarzyszenia „Gniazdo”, gdyby nie inicjatywa, inwencja i wielkie oddanie sprawie wielu ludzi o wielkim sercu. W ich gronie może się znaleźć każdy.

Jolanta Czech
26067