Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Społeczność i samorząd

Treść

Społeczność i samorząd - zebrania społeczności domu prowadzone minimum raz w miesiącu przez kierownika domu według potrzeb. Porusza się na nich sprawy bieżące dotyczące uczestników i funkcjonowania placówki oraz planuje nowe inicjatywy. Wszyscy podopieczni podczas zebrań mają możliwość zgłaszania swoich wniosków, które następnie są rozpatrywane w trakcie zebrań. Samorząd w składzie 3-osobowym wybierany jest przez całą społeczność ŚDS sposród uczestników w trakcie wyborów do samorządu. Członkowie samorządu prowadzą dokumentację z zebrań w postaci protokołów oraz reprezentują społeczność ŚDS podczas integracyjnych imprez kulturalnych.

26067