Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Grupa teatralna

Treść

„Dla człowieka, który nie może mówić,sztuka stanowi język sam w sobie. Dla tych, którzy mają trudności w rozumieniu  sztuka wynurza się z głębi ich duszy. Dla człowieka, który ma trudności  zorganizowanego działania sztuka  sprowadza się do łączenia ze sobą myśli, kształtów i kolorów w jedną całość. Dla tych, którzy nigdy nie zaznali satysfakcji ze swoich dokonań sztuka niespodziewanie okazuje się  dowodem tego, że może im się udać”
Florence Ludnis – Katz, Elias Katz Wolność tworzenia

 

Zajęcia teatralne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu prowadzone są od 4 lat, wtedy przez panią kierownik została założona grupa teatralna o wyjątkowo oryginalnej nazwie „Gumowe ucho”. Nazwę zaproponowali i przegłosowali podopieczni placówki. Grupa nie ma stałej obsady, gdyż każdy podopieczny może z tego typu zajęć skorzystać - oczywiście w momencie fazy początkowej przedstawienia. Zajęcia teatralne są pomysłem na spędzanie czasu wolnego, spełnianiem marzeń, rozwijaniem pasji, otwarciem się na drugą osobą. Jak mówią (K. Pospiszyl 1998; R. Różycka 2002)Terapia przez teatr stanowi ważny nurt tzw. nowego teatru, bardzo często określanego jako „teatr poza teatrem”, „teatr dla życia”. Wynika to z faktu, iż w takim ujęciu sztuki teatralnej nie są istotne zadania artystyczne, ale rozwój człowieka. Zajęcia teatralne odbywają się w zależności od potrzeb, uczestnicy podczas zajęć otwierają się, doskonalą umiejętności wymowy, „przełamują” barierę lęku. Można określić, iż działanie terapii przez teatr prowadzi do zmiany, która dokonuje się w osobie podopiecznego. Grupa teatralne podejmuje różne formy „teatru”. Jak uważa (K. Milczarek – Pankowska 1986) W czasach współczesnych teatr charakteryzuje się wielokierunkowością działań i różnorodnością form. Powoduje to wykorzystywanie go w różnych pozaartystycznych obszarach działalności człowieka. Tworzona zostaje różnorodna sztuka o różnej treści. Zdarza się, iż zostaje tworzone przedstawienie poprzez współpracę z inną placówką w wyniku czego podopieczni integrują się z nowymi kolegami, koleżankami. W ciągu tych paru lat wystawionych zostało kilkanaście spektakli, skeczów na różnego rodzaju spotkaniach kulturowych, festynach, przeglądach, konkursach. Mamy nadzieję, że grupa teatralna będzie działała nadal z takimi rezultatami jak dotychczas.

 

 

 

 

 

 

26067