Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Pracownia multimedialna

Treść

Zajęcia w pracowni to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Podopieczni zdobywają wiedzę oraz aktywnie i twórczo spędzają czas.

Podstawowym elementem zajęć jest nauka posługiwania się edytorem tekstu, zapisywania informacji w folderach, na pamięci przenośne. Uczestnicy uczą się jak formatować tekst aby był ona przejrzysty i czytelny, napisać pismo urzędowe. Nabywają lub doskonalą umiejętności posługiwania się wyszukiwarką internetową. Pozwala to poszerzać zainteresowania, bowiem pod okiem terapeuty każdy uczestnik zajęć może wyszukiwać ciekawe zagadnienia, poznawać informacje ze świata i zagranicy. Podopieczni piszą proste teksty, które są wykorzystywane w kronice ŚDS i na stronie internetowej. Współtworzą galerię zdjęć poprzez wybór najciekawszych fotografii. W zależności od okoliczności redagują życzenia i informacje. Po wcześniejszym zapoznaniu z zasada mi BHP, uczą się obsługi sprzętów wykorzystywanych w pracowni: laminarki, bindownicy, ksera, skanera oraz innych urządzeń biurowych. Zajęcia w pracowni multimedialnej pozwalają scalić umiejętności manuale i artystyczne nabyte podczas zajęć w innych pracowniach, ponieważ to tutaj od podstaw wykonywane są, kartki świąteczne i okolicznościowe.

Nabywane w pracowni umiejętności mają na celu przygotowanie podopiecznych do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub w podjęciu zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. Osiągane efekty i stopień trudności zajęć dostosowany jest do indywidualnych możliwości uczestników.

26066