Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Pracownia rękodzieła artystycznego

Treść

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia plastyczne i manualne. Uzdolnieni uczestnicy mają możliwość rozwijania zdolności artystycznych, natomiast dla podopiecznych ze słabszą koordynacją ruchów są to doskonałe ćwiczenia małej motoryki. Motywacją do doskonalenia umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz do pracy nad starannością i estetyką wykonania prac plastycznych jest częsty i aktywny udział w konkursach plastycznych o różnorodnej tematyce. Nasi uczestnicy wielokrotnie byli laureatami takich konkursów jak również byli autorami prac wystawianych i podziwianych na wernisażach. Oprócz kształtowania inwencji twórczej i wyobraźni uczestnicy budują poczucie własnej wartości i samooceny co sprzyja likwidacji barier psycho-społecznych a tym samym integracji ze środowiskiem społecznym. Podczas zajęć realizowane są także cele związane z wdrażaniem uczestników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

26066