Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Trening umiejętności interpersonalnych

Treść

Podczas zajęć podopieczni nabywają umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, innymi ludźmi w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury. Zajęcia treningowe to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Każde spotkanie uczestników z innymi ludźmi, udział w uroczystościach, imprezach kulturowych poprzedzone jest rozmową o charakterze spotkania, sposobie zachowania się. Wiedza o tym pozwala czerpać ze spotkań międzyludzkich i kulturowych ich kwintesencję. Poprzez udział w treningu podopieczni uczą się nawiązywać rozmowę, zdobywają umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Uczą się także stawiać czoła przeciwnościom i radzić sobie z konfliktami, które także są częścią życia społecznego. Podopieczni dowiadują się jak być asertywnymi. Odgrywając scenki poznają uczucia innych ludzi. Nazywają swoje emocje, samopoczucie. Dzięki temu stają się otwarci, odważni i bardziej samodzielni.

26066