Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Trening gospod. własnymi środkami finansowymi

Treść

W ramach zajęć podczas treningu gospodarowanie własnymi środkami finansowymi uczestnicy nabywają umiejętności z zakresu rozróżnienia wartości pieniądza, poznają utrwalają wiadomości dotyczące form oszczędzania pieniędzy, zasad racjonalnego gospodarowanie środkami finansowymi, uczą się przyporządkowywać produkty do branż sklepowych, poznają ceny poszczególnych artykułów. Dzięki tym zajęciom uczestnicy stają się bardziej niezależni i samodzielni. Ponadto uczą się planowania zakupów w oparciu o posiadany budżetem. Celem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu samodzielności w codziennym życiu. Zajęcia składają się z dwóch etapów – części teoretycznej i praktycznej. Wiedza teoretyczne stanowi wstęp i przygotowanie do części praktycznej - uczestnictwa w zakupach.

26067