Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Trening umiejętności praktycznych

Treść

Trening umiejętności praktycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Sączu wiąże się z nauką samodzielności oraz podnoszeniem zaradności życiowej podopiecznego. W ramach zajęć uczestnicy nabywają, a także doskonalą umiejętności z zakresu obsługi sprzętów, urządzeń gospodarstwa domowego. Osoby niepełnosprawne nabywają umiejętności prawidłowej obsługi sprzętów AGD: pralki automatycznej (segregacji odzieży, odpowiedni dobór detergentów do prania, dozowania proszku, płynu, obsługa pralki, rozwieszanie odzieży na suszarce), żelazka (prasowanie, dobór temperatury, przechowywanie sprzętu), zmywarki (resztowanie, układanie naczyń, dozowanie środków myjących, usuwanie naczyń). Podczas treningu zostają uświadomione zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętów, kształtuje się właściwe nawyki postępowania podczas pracy na sprzęcie. Ponadto prowadzone są zajęcia z zakresu mycia ręcznego, prania ręcznego. Wdraża się praktykę poza placówką poprzez współpracę z rodzicami, opiekunami.

26066