Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Trening dbałości o wygląd zewnętrzny

Treść

W ramach treningu dbałości o wygląd zewnętrzny oraz nauki higieny osobistej uczestnicy nabywają umiejętności samodzielnego zastosowania podstawowych zasad higieny w codziennym życiu oraz wyrabiają potrzebę dbania o wygląd zewnętrzny. Zapoznanie ze skutkami nieprzestrzegania zasad higieny oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw podczas zajęć z Edukacji zdrowotnej motywuje do systematyczności w codziennym dbaniu o higienę oraz do prowadzenia zdrowego trybu życia. Zajęcia z farmakoterapii wspomagają poprawne i bezpieczne przyjmowanie zleconych przez lekarza leków. Uczestnicy uczą się także schematów zachowania w sytuacji zagrożenia życia – telefonicznego wzywania karetki pogotowia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia teoretyczne uzupełniają ćwiczenia praktyczne oraz spotkania szkoleniowe ze specjalistami Ratownictwa Medycznego.

26067