Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Kadra

Treść

W Domu zatrudniani są, odpowiednio do potrzeb:

  1. Pracownicy merytoryczni, świadczący w Domu usługi, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, posiadający kwalifikacje, określone w § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w tym: główny specjalista, terapeuta, psycholog, pielęgniarka, opiekun, fizjoterapeuta;
  2. Pracownicy administracyjno-obsługowi, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania Domu : pracownik administracyjno- biurowy, kierowca, sprzątaczka.
  3. Kierownik i pracownicy merytoryczni tworzą Zespół Wspierająco-Aktywizujący.

Do zadań zespołu wspierająco-aktywizującego należy w szczególności:

Świadczenie usług, o których mowa w § 5 ust. 2. oraz ocena możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

26066