Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Działalność Galerii w 2013 r.

Treść

Działalność Galerii pod Gniazdem w 2013 roku

12 czerwca - Otwarcie letniego sezonu „Galerii pod Gniazdem”
wernisaż i aukcja prac konkursowych
„MOTYL MOICH MARZEŃ”
wykonanych przez osoby niepełnosprawne

28 czerwca - Wernisaż prac uczestników zajęć plastycznych
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury

2 sierpnia - Wernisaż rysunków Ignacego Kurowskiego

8 sierpnia - Wernisaż rzeźby Edwarda Gruceli
rzeźbiarza , nauczyciela muzyki,
nauczyciela „Szkoły nad Obłokami”

22 sierpnia - Widowisko plenerowe „Jaśkowa śpiewka ostanie”
na podstawie utworu Jana Joachima Czecha
w wykonaniu podopiecznych SNRON GNIAZDO
dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Starym Sączu
młodzieży ze Środowiskowego Hufca Pracy w Starym
Sączu oraz zespołu „Małe Łącko” z Łącka

24-25 sierpnia - Starosądecki Jarmark Rzemiosła
prezentacja prac osób niepełnosprawnych

7 września - „Narodowe Czytanie” w Galerii pod Gniazdem
czytanie fragmentów dzieł Aleksandra Fredry

17 września - Wernisaż fotografii „Świat w moim obiektywie”
wykonanych przez podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starym Sączu

26066