Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Zrealizowane projekty

Treść

Informacja o zrealizowanych projektach.

 

Projektodawca-Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo działa od 2006 r. Posiada status OPP. Od chwili powstania jest bardzo mocno zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 12.2007 r. prowadzi ŚDS - dla 35 uczestników z terenu Gminy Stary Sącz i gmin ościennych.
Dotychczas w ramach projektów POKL zrealizowano:
1.POKL- ,,Razem Integracyjny Teatrzyk Muzyczny’’- wartość dofinansowania 48 tyś.- partnerzy : Powiatowai Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu i Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu.
2.POKL- ,,Wystarczy tylko chcieć’’- II edycja teatrzyku –wartość dofinansowania 49 tyś- partner Biblioteka j.w.
3.POKL- ,,Nigdy nie rezygnuj z marzeń” - III edycja teatrzyku– wartość dofinansowania 47 tyś.
4.POKL- ,,Bierzemy sprawy w swoje ręce”- wartość dofinansowania 49 tyś.
5.POKL- ,,Teatrzyk- naszym wspólnym sukcesem” - IV edycja teatrzyku– wartość dofinansowania 48 tyś.
6.POKL.- ,,Boccia – integracja i rozwój” wartość dofinansowania 49 tyś.
7.Wojewoda Małopolski -,,Spotkanie w Kinie Sokół" -problematyka niepełnosprawności -dofinansowanie  3000 zł.

8.MPiPS -,,Amatorski Teatr Integracyjny- ATI”- wartość dofinansowania 55 tyś.

9.- Fundusz Wyszehradzki,,Visegrad Boccia Cup”projekt  transgraniczny.10 tys.EURO partner Nowy Domov ze Stropkova -Słowacja

10. Województwo Małopolskie-,,Ceramika naszą szansą’’ 17 tys

11. PFRON- coroczne letnie rajdy turystyczne
Ponadto Stowarzyszenie organizuje we własnym zakresie : festyny integracyjne, imprezy okolicznościowe integracyjne (Wigilia, Andrzejki, Mikołajki itp.) oraz coroczne Koncerty Wdzięczności i Turnieje Bocci.  

Prowadzi letnią galerię z ogródkiem w których odbywa się po kilka  imprez artystyczno – integracyjnych w sezonie.

26066