Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Visegrad Integration Theatre 2

Treść

Visegrad Integration Theatre 2

Przystępujemy do realizacji projektu „ Visegrad Integration Theatre” 2, który jest wspolfinansowany przez Visegrad Fund

Liderem jest - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo, Stary Sącz- PL

Partner – Deti Bożeho Milosrdenstva, Stropkov- SK

Czas trwania projektu 1.10.2016 do 31.05.2017

W projekcie wezmą udział dwie grupy uczestników po 15 osób z Polski i Słowacji

Podczas trwania projektu będą odbywać się próby oddzielnie dla każdej grupy językowej w liczbie 20 spotkań i 3 warsztaty wspólne dla obydwu partnerów.

W ramach projektu zostanie przygotowane przedstawienie muzyczne utrzymane w konwencji baśniowej. Za podstawę scenariusza posłuży znana na całym świecie powieść

Antoine'a de Saint- Exupery'ego „ Mały Książę”

Zawarte w niej uniwersalne prawdy o dorastaniu do prawdziwej miłości, przyjaźni i odpowiedzialności zostaną przekazane za pomocą dowcipnych tekstów, piosenek i tańca, w

taki sposób żeby widzowie po obydwu stronach granicy nie mieli problemów ze zrozumieniem najważniejszego przesłania .

Odbędą się dwa przedstawienia:: 05.02.2017 w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki

„Sokół” w Starym a 13.02.2017 w Domu Kultury w Stropkovie.

Na bieżąco będziemy informować o wszystkich wydarzeniach w ramach projektu.

26066