Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

VISEGRAD BOCCIA CUP

Treść

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOCCI
- VISEGRAD BOCCIA CUP

 
11.05.20 13  odbędzie się długo wyczekiwany Turniej Bocci, zorganizowany we współpracy z naszym słowackim partnerem  „Novy Domov”. Turniej będzie miał miejsce się na hali sportowej w Barcicach i trwać  będzie około 10.00 godz. Przewidujemy obecność co najmniej 18 organizacji, tj. ok.108 zawodników.
Zatrudnimy trzech sędziów głównych z uprawnieniami, trzech sędziów pomocniczych oraz dwóch sędziów punktowych, a także komentatora, pielęgniarkę oraz tłumacza języka słowackiego.
Zakupimy puchary, medale oraz nagrody za zajęcie I, II, III i IV miejsca, a także nagrody pocieszenia dla wszystkich niepełnosprawnych uczestników Zawodnikom, opiekunom i kadrze zapewnimy zimny bufet i ciepły posiłek.
Współpracować z nami będą wolontariusze. Do ich obowiązków należeć będzie: udzielanie informacji, pomoc osobom niepełnosprawnym, utrzymanie wysokiego poziomu komunikacji czy zorganizowanie czasu zawodnikom pomiędzy rozgrywkami.
Uczestnicy projektu Visegrad Boccia Cup będą mieli zapewniony transport podczas turnieju.
Informacje na temat planowanego turnieju, jak i również sprawozdanie z niego, opublikowane zostaną w lokalnej prasie, umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, Miasta Stary Sącz, Centrum Kultury im.Ady Sarii i Facebooku. Plakaty i ulotki umieszczone zostaną w ogólnodostępnych miejscach. Rozesłane zostaną także zaproszenia dla gości specjalnych np. do władz samorządowych.
Puchar dla drużyny, która zajmie I miejsce wręczy Burmistrz Starego Sącza – Jacek Lelek.
Impreza będzie miała charakter otwarty.
26067