Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Visegrad Integration Theatre 2020

Treść

Visegrad Integration Theatre 2020

Projekt  Visegrad

Integration Theatre ma na celu ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym intelektualnie do edukacji kulturalnej. Dzięki warsztatom edukacyjnym będą mieli okazje nabyć umiejętności z zakresu ekspresji teatralnej. Wzmocnione zostaną ich procesy integracyjne z osobami zdrowymi . Bardzo istotną rolą projektu będzie pokazanie społeczności lokalnej pogranicza, że osoby z taką niepełnosprawnością mogą być pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego, nie tylko jako bierni widzowie, ale jako aktywni wykonawcy np. aktorzy. Projekt będzie niósł ze sobą również elementy integracyjne polsko slowackie bazujące na podobieństwach jezykowych. Projekt będzie afirmacją działań niepełnosprawnych w społeczeństwie. Projekt  obejmował będzie warsztaty teatralne w których udział beda brały osoby niepełnosprawne oraz przedstawienia w Polsce i w  Słowacji

Partnerem projekut jest Dom deti Božieho milosrdenstva , Matice slovenskej 31 w Stropkov

Projekt jest finansowany z Visegrad Fund.

 

 The project  Visegrad Integration Theatre is aimed to ease an access of mentally retarded people to cultural education. Thanks to educational workshops they will have opportunity to acquire skills considering theatrical expression. Their integration processes with able-bodied people will be enhanced. A very important role of the project will be showing local borderline society that people with this disability can be outright participants of cultural life ,not only being passive audience, but also as active performers e.g. actors. This project will have some elements of Polish and Slovak integration, based on language similarities. The project will be the positivity of activities done by disabled in society. It will take part cultural worshops and performances in Poland and Slovakia.

Partner of the project is Dom deti Božieho milosrdenstva , Matice slovenskej 31 w Stropkov

Project is coofinanced with  Visegrad Fund

WAŻNE LINKI:

Visegrad Fund – www.visegradfund.org

SNRONG – www.gniazdo.sacz.pl

Nowy domom – http://www.domdeti.sk

26067