Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

II Powiatowy Turniej 2008

Treść

”Zagraj z nami w boccię”
II POWIATOWY TURNIEJ BOCCI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
o puchar burmistrza Starego Sącza p.Mariana Cyconia

W sobotę 17 maja w gościnnej sali gimnastycznej starosądeckiego Gimnazjum odbył się drugi turniej tej paraolimpijskiej dyscypliny.

Wzięły w nim udział: Warsztaty Terapii Zajęciowej z Siołkowej, Lipnicy Wielkiej, Czarnego Potoku, Białej Niżnej, Gostwicy, ,,Nadzieja” i ,,Mada” – z Nowego Sącza, Szczawnicy, Stróż oraz Środowiskowe Domy Samopomocy z Nowego i Starego Sącza, Powiatowy Ośrodek Wsparcia z Muszyny, Szkoła Podstawowa nr 6 z Nowego Sącza, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Gniazdo” za Starego Sącza, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych ,, Nasz Dom” z Piwnicznej tworzące 29 drużyn.

Rozegrano w sumie 27 meczy, a eliminacje odbywały się na dwóch boiskach Nad przebiegiem rozgrywek zgodnie z regulaminem pracowało sześciu sędziów pod przewodnictwem p.Tomasza Baliczka.

Zawody przebiegały bardzo sprawnie, co przy liczbie ponad 100 uczestników organizacyjnie nie było rzeczą łatwą. Wszystkie drużyny wraz z opiekunami poczęstowane zostały smakowitym obiadem.

Emocje i doping publiczności rosły wraz ze zbliżaniem się do rozgrywek finałowych. Koniecznie trzeba wspomnieć świetnie rozrywkowo przygotowany zespół ze Stowarzyszenia “Nasz Dom” z Piwnicznej, który na turniej przybył z transparentem na którym widniało hasło: “Czy wygramy, czy przegramy, grając w boccię frajdę mamy”. Słowa te śpiewane przy akompaniamencie akordeonu, w rytm skocznej muzyki piwniczańskich czarnych górali, dodawały werwy grającym, tak jak i druga część przyśpiewki: “<Nasz Dom> dziś się świetnie bawi i za rok znów się tu pojawi”.

Atmosfera była wspaniała, co oczywiście było także zasługą świetnej organizacji turnieju, której nie powstydziłyby się, jak ktoś powiedział, nawet zawody międzynarodowe.

Fachowego prowadzenia turnieju podjęli się członkowie Zarządu Stowarzyszenia “Gniazdo” państwo: Anna Górz i Wojciech Lasek. Nagłośnienie obsługiwał jak zwykle uczynny p.Ryszard Garwol.

Zwyciężyła 3 osobowa drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy i oprócz najwyższego trofeum pucharu p.Burmistrza, w nagrodę każdy z jej zawodników otrzymał odtwarzacz mp3.; drugie miejsce zajęła drużyna z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Stróż, dla zawodników której nagrodami były radioodbiorniki, a trzecie miejsce drużyna Środowiskowego Domu Samopomocy ze Starego Sącza, której zawodnicy jako nagrody otrzymali leżaki.

Specjalne nagrody (zegarki) za zajęcie IV miejsca ufundował p.Wojciech Lasek. Otrzymała je drużyna z WTZ z Siołkowej.

Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzymał wspaniały medal ufundowany przez p.Burmistrza, zamiast dyplomu uczestnictwa – kubek, a całe zespoły torbę z upominkami.

W przygotowanie i przeprowadzenie turnieju zaangażowało się wiele osób. Najwięcej czasu, zapału i starań poświęcił turniejowi niezastąpiony p.Wojciech Lasek. Dzięki uporowi i determinacji p.Marysi Tokarczyk Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu jak i pozostałym sponsorom wraz z p.Emilem Zygmuntem, można było wszystkim uczestnikom wręczyć upominki, zapewnić wyżywienie, a zwycięzców uhonorować wartościowymi nagrodami. Bezinteresownie pracowali sędziowie, obsługa recepcji i szatni a opiekę medyczną zapewniały panie: Stanisława Kuziel i Anna Kolak. Bardzo pomocne były wolontariuszki – uczennice Gimnazjum.

Gościem honorowym turnieju był p.Stanisław Ślęzak z Klubu Sportowego “Start” w Nowym Sączu, znany działacz wyczynowego sportu niepełnosprawnych.

Imprezę sponsorowali: PFRON, Urząd MiG Stary Sącz, Popradzki Park Krajobrazowy Stary Sącz, Gellwe Spółka .z o.o. – Zabierzów, Cechini – Dystrybucja Spółka .z o.o – Muszyna, Rozlewnia Wody Mineralnej “Piwniczanka”; PHU Kłos- Pol – Podrzecze.

26067