Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Nasze cele

Treść

Nasze cele

1. Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju,

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej,

3. Kształtowanie świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych,

4. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli, wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych, oraz pełnienie roli organizacji w społecznym ruchu na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów.

26066