Przejdź do treści
4
1
2
3
Przejdź do stopki

Rekrutacja opiekunów faktycznych na kurs „Opiekun osób starszych” organizowany w ramach projektu pn. "Dzienny Dom Seniora"

Rekrutacja opiekunów faktycznych na kurs „Opiekun osób starszych” organizowany w ramach projektu pn.

Treść

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo jako Partner projektu informuje, iż od dnia 03.08.2022 do dnia 10.08.2022 będzie się odbywała rekrutacja do udziału w kursie „Opiekun osób starszych” wśród opiekunów faktycznych osób starszych, niesamodzielnych, którzy są uczestnikami projektu pn. „Dzienny Dom Seniora”

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Kurs umożliwia zapoznanie z zagadnieniami z życia codziennego osób starszych. Kurs będzie obejmował 60 godzin szkoleniowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego - do pobrania i wysłanie go elektronicznie na adres: gniazdo2006@gmail.com lub złożenie w Biurze Partnera Projektu, mieszczącym się przy ul. Adama Mickiewicza 33, 33-340 Stary Sącz.

Dodatkowe szczegółowe informacje w sprawie kursu można uzyskać pod numerem telefonu 18 5476680 lub w Biurze Partnera Projektu.

Rekrutacja trwa od 03 sierpnia 2022 r. do 10 sierpnia 2022 r.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin

  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Wzór porozumienia

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B - Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

26067